Kelsa Media persondatapolitik

Humormodhacking.dk er ejet og drevet af danske Kelsa Media, som indsamler og behandler en række personlige oplysninger. Herunder følger vores privacy policy, som du kan læse, hvis du gerne vil vide mere om hvorfor og hvordan, vi behandler personoplysninger.


Kelsa Media & Humor mod hacking

Indsamling af persondata

Hos Kelsa Media opbevarer og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne servicere dig bedst muligt.

Den primære måde, hvorpå vi indsamler personoplysninger, er når du som kunde besøger vores site, placerer en ordre, tilmelder dig nyhedsbreve, kundeklubber, loyalitetsprogrammer eller lignende.

Ydermere indsamler vi personoplysninger når du deltager i kampagner og konkurrencer.


Besøg på vores hjemmesider

Når du besøger humormodhacking.dk, humouragainsthacking.com og kelsa.dk indsamler vi oplysninger, der sendes fra dit terminaludstyr. Dette kan være oplysninger om din enheds ID, IP-adresse, enhedstype, browsertype, længden af besøget, geografisk placering, præferencer og oplysninger vedrørende din brug af humormodhacking.dk. Alt dette gør vi for at kunne give dig en god brugeroplevelse, hver gang du handler hos os.

Vi indsamler ikke data via cookies, tracking URL´s eller beacons.


Køb

Når du handler på vores site, vil det ofte være nødvendigt at indsamle en række data på dig. Hvilke oplysninger vi indsamler og behandler vil i den konkrete situation variere. Vi indsamler typisk dine stamoplysninger, så som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, finansielle informationer, IP-adresse samt øvrige informationer der er nødvendige for at vi kan levere din ordre til dig.

Derudover registrerer vi dine oplysninger med det formål at overholde lovkrav, varetage eventuelle fremtidige reklamationer eller produktansvarssager samt statistisk analyse.


Nyhedsbreve, konkurrencer, med videre

Hvis du har deltaget i en konkurrence, tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller på anden vis har deltaget i et arrangement faciliteret af Kelsa Media, har vi registreret data om dig i forbindelse med tilmelding. Dette kan variere afhængig af hvilken event, som du har deltaget i. Vi indsamler dog aldrig flere oplysninger end hvad der er nødvendigt for at afholde eventen eller levere serviceydelsen og du kan altid få indsigt i de data, som vi har registreret om dig.

Vær opmærksom på, at visse konkurrencer sker gennem tredjemand som f.eks. Facebook og Instagram, hvorefter disse bliver dataansvarlig for eventuelle oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med konkurrencen.


Overførsel af persondata til tredjepart

Kelsa Media vil aldrig sælge eller offentliggøre dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke eller hvis det ikke er nødvendigt for at fuldføre en transaktion (for eksempel levering af en vare eller udsendelse af nyhedsbrev) eller nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning.

Kelsa Media videregiver informationer til partnere, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i forbindelse med levering af varer, og for at kunne holde dig opdateret om status på en ordre. Ydermere viderebringer vi dine oplysninger til vores udvalgte og betroede partnere, der behandler markedsføring, økonomi og betaling.

Efter et køb hos os kan du eksempelvis blive kontaktet af én af vores partnere med henblik på at give anmeldelse af det produkt, som du har købt eller din generelle kundeoplevelse hos os. De oplysninger, som du måtte give til vores partnere, er vores partnere dataansvarlige for. Vi har indgået databehandleraftaler med alle vores partnere, så du kan være sikker på, at vores partnere ikke bruger dine oplysninger til andet formål end opfyldelse af aftalen med os.

Det er Kelsa Medias ansvar at sikre, at dine oplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller vi høje krav til vores partnere, når dine personoplysninger bliver brugt uden for Kelsa Media. Vi sikrer derfor altid, at vores partnere garanterer, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi samarbejder med eksterne databehandlere uden for EU. Det drejer sig om Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., som begge er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Data Privacy Framework, jfr. EU Persondataforordningens artikel 45.

Google LLC's certificering er beskrevet her
Facebook Inc.'s certificering er beskrevet her


Opbevaring af persondata

Hos Kelsa Media opbevarer vi dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt og tilladt ifølge den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Vi opbevarer og anvender desuden dine oplysninger, når det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser og håndhæve vores aftaler.

Kelsa Media er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab, destruktion og mod offentliggørelse af dine personoplysninger fra enhver enkeltperson eller organisation, eller at de iøvrigt behandles i strid med lovgivningen.

For at sikre tryghed og beskyttelse for dig er det kun et begrænset antal personer med et sagligt behov, der har adgang til dine personoplysninger. Vores sikkerhedsprocedure bliver løbende revideret i takt med den nyeste teknologiske udvikling og trusselsbilledet. Vores medarbejdere skal følge interne procedurer omkring håndtering af persondata, der indeholder instrukser og foranstaltninger som skal tjene til at beskytte dine personoplysninger effektivt.

Kelsa Media tager forholdsregler for at sikre, at vores website ikke indeholder virus eller andet, der relaterer sig dertil. Dog kan vi aldrig garantere en fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler. Det betyder, at der kan være risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til vores oplysninger.

Kelsa Media kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der måtte opstå ved brug af vores site, som følge af indbrud i vores systemer eller andre driftsforstyrrelser som Kelsa Media ikke er ansvarlig for. Du afgiver derfor dine oplysninger på eget ansvar.

Vi anbefaler dig, at du beskytter dig selv og dine oplysninger ved at lukke din browser efter brug, installerer antivirus software og løbende opdaterer din software.

Såfremt uberettigede skulle skaffe sig adgang til dine oplysninger, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, og straks påbegynde afhjælpning af situationen ved brug af de fornødne værktøjer.


Dine rettigheder

I forbindelse med køb gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.

Som kunde hos Kelsa Media kan du få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan ligeledes få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data til vores partnere. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis dine oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få dem berigtiget eller slettet.

Dit samtykke er frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for nemt at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker, at vi skal berigtige eller slette personoplysninger, som vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage yderligere henvendelser fra os eller hvis du har spørgsmål til ovenstående betingelser, bedes du venligt kontakte os


Klageadgang

Du har mulighed for at klage over Kelsa Medias behandling af dine personoplysninger. Klagen skal indgives til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf: (+45) 3319 3200

www.datatilsynet.dk