Nu ruller ESG på banen

Og Kelsa Media ruller med! Vi sætter fokus på sikkerhed og ansvarlighed på arbejdspladsen med nye awareness kursusmoduler, der gør medarbejderne parat til udrulningen af ESG-principperne og CSRD.

ESG – de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige principper (Environmental, Social, and Governance) – er i stigende grad blevet en del af EU-lovgivningen, og det stiller krav til virksomheder og organisationer, som skal leve op til dem. Men principperne er også vigtige for os som medarbejdere, fordi de er med til at skabe et sundt, retfærdigt og bæredygtigt arbejdsmiljø.

Meningen med ESG er at sikre, at vi som organisation altid tager hensyn til miljøet, behandler alle medarbejdere retfærdigt og hensynfuldt, og at vi driver vores forretning på en etisk og ansvarlig måde.

Der bliver sat mål og krav om øget medarbejdertrivsel, bedre arbejdsforhold og en stærkere virksomhedskultur. Arbejdet med ESG kan samtidig få positiv indflydelse på vores organisations omdømme og langsigtede succes.

Hvordan kan ESG gavne bundlinjen?
I en stadig mere kompleks og sammenkoblet verden står vi som virksomhed over for nye udfordringer. Det er vigtigt, at vi aktivt er i stand til at styre risici og muligheder, især i forhold til de nye miljømæssige udfordringer og deraf følgende tendenser i samfundet.

Der er også stigende forventninger om ansvarlighed og en god, transparent virksomhedsledelse. Disse faktorer giver udfordringer, der har vidtrækkende konsekvenser for alle virksomheder.

Og det er her, ESG gør en forskel, fordi ESG ikke mindst handler om, hvordan vi synliggør og bevidstgør, hvordan vi her hos griber de nye udfordringer an.

Mulighed for sammenligning
Udviklingen af ESG siden den første FN-rapport i 2004 har betydet, at erhvervslivet i dag har et sæt af kriterier, der kan bruges, når en organisationvil vise sine fremskridt ud fra et miljømæssigt, socialt og ledelsesmæssigt perspektiv.

Det gør det muligt at sammenligne leverandører og underleverandører på disse parametre.

Når en organisation begynder at arbejder seriøst med ESG, kan man ikke bare tage for givet, at den dermed også er mere bæredygtig. Men det sender et klart signal om, hvilken retning organisationen bevæger sig i – nemlig en retning, hvor aspekter som klimaaftryk, cirkulær økonomi, bæredygtighed, mangfoldighed og medarbejdertrivsel er inddraget i såvel planer og strategier som i den daglige praksis og handling.

Ansvarlighed og fællesskab
For enhver organisation er introduktionen af ESG udtryk for en beslutning om proaktivt at ville forbedre sine måder at arbejde og producere på, sådan at der på alle niveauer tages hensyn til såvel medarbejdernes trivsel som omverdenens miljø.

Kort sagt: ESG er en ny måde at tænke og handle på. En måde, hvor vi i fællesskab tager ansvar for at opbygge en bedre og mere tryg fremtid, samtidig med at vi skaber værdi og trivsel for os selv som medarbejdere.

E-læringskursus til medarbejderne om ESG
Kelsa Medias første e-læringskursus om ESG introducerer medarbejderne til, hvorfor disse principper er afgørende for både for dem selv og for deres organisation som helhed.

Medarbejderne får indsigt i:

  • Hvad ESG er, og hvordan det påvirker vores hverdag og arbejdsplads
  • Hvordan vi kan tage ansvar for vores planet, trivsel på arbejdspladsen og etisk ledelse
  • Hvordan ESG kan forbedre vores organisations omdømme og langsigtede økonomiske succes

Det handler ikke bare om at være klar til EUs nye direktiv om virksomheders bæredygtigheds-rapportering, CSRD. Kurset handler også om, hvordan ESG-principperne styrker vores virksomhedskultur, forbedrer medarbejdertrivsel og er med til at skabe en bæredygtig fremtid.

Ved at implementere ESG tager organisationer nu en proaktiv tilgang til at forbedre vores arbejdsmetoder og er med til at sikre, at alle bidrager positivt til både miljøet og samfundet.

I den kommende tid vil vi producere en række kurser, som dykker mere ned i detaljerne omkring henholdsvis E, S og G.

► Hør mere om vores nye e-læringskursus om ESG: Kontakt Kelsa Media

► Lær mere om ESG og de gældende EU-regler hos Erhvervsstyrelsen