EU persondata på to minutter

Demoversion: 45 sekunders uddrag   [English version]

EU persondataforordnings lynkursus - vælg frit fra pakkens indhold:
Tegnefilm, quiz/test, plakater, rollups, tekster, kampagneplan, foredrag og events.

Filmene om persondata:

- Tjek på persondata - intro til EUs persondataforordning

- Databrud og de 72 timer

- Fem gyldne regler om persondata

- En dag på kontoret - med fokus på persondata

→ Kontakt: info@humormodhacking.dk

Bestil filmen 'Tjek på persondata - for medarbejdere' her og nu i webshoppen.

Persondata kan let misbruges, og med persondataforordningen sætter EU fokus på at beskytte det enkelte individ mod misbrug af persondata. 

EU persondataforordningen er en stor mundfuld for alle organisationer. GDPR påvirker alle medarbejdere, som er nødt til at vide noget om, hvad det handler om, og hvad der kræves af organisationen. Det sørger de enkle, humoristiske tegnefilm fra Kelsa Media for.


Tjek på persondata - tegnefilm fra 'Humor mod hacking'

Lynkursus: Persondata for medarbejdere

I alle organisationer er der fokus på persondata. Der skal styr på håndteringen og data-flowet, og medarbejderne spiller en vigtig rolle.

Vi giver en enkel, kort introduktion til et kompliceret emne. Kort og godt om persondata - med humoristiske kampagner og tegnefilm.

Intro-filmen fortæller:

- Hvad er EU persondataforordningen og vedkommer det os?

- Hvorfor blander EU sig nu i persondata?

- Hvor finder vi mere information?

På to minutter gives en let forståelig intro for medarbejdere. Filmen bruges ved møder og som direkte orientering til medarbejderen.

Tjek på persondata - intro til GDPR fra Kelsa Media

Køb filmen til jeres organisation

Der er flere måder at vælge imellem
1. Køb filmen separat – med link til streaming 2. Køb filmen sammen med vores andre film i vores store awareness-pakke om informationssikkerhed og persondata 3. Køb den lille pakke persondata - vælg mellem vores fire film og andre materialer

Kontakt os

Hvorfor har EU lavet persondataforordningen?

EU persondataforordningen kort og godt med tegnefilm fra Kelsa MediaEU-parlamentet har arbejdet i flere år med at få fastlagt retningslinjer for beskyttelse af persondata for alle borgere.
Bestræbelserne har båret frugt. Nu strammes lovgivningen til fordel for det enkelte individs rettigheder i et kompliceret it-samfund. Formålet med GDPR er - overordnet set - at beskytte individets rettigheder i forbindelse med behandling af persondata.

GDPR stiller blandt andet krav til, hvordan virksomheder indsamler, behandler og beskytter og sletter personhenførbare data.

Man vil sikre, at virksomheder kun indsamler netop de data, de har lov til, opbevarer og behandler dem forsvarligt, og ikke mindst sletter dem igen, når de ikke længere er relevante.

Sådan får vi alle som borgere også "retten til at blive glemt". Altså sikkerhed for, at organisationer, man har givet sine persondata til, også sletter disse data igen, når de ikke længere er relevante.

Pisk og gulerod i EU persondataforordningen

EU persondataforordningen kort og godt med tegnefilm fra Kelsa MediaEn af de skrappeste regler er, at virksomheder, der ikke har tjek på persondata, kan risikere at få bøder.

Bødernes størrelser er den største sensation i forordningen, idet læk af persondata kan give en bøde på op til fire procent af virksomhedens globale årsomsætning. Det er bøder af en hidtil usete dimensioner.

Image
Skab awareness i din organisation - før hackerne skaber kaos. Kontakt Kelsa Media for information og tilbud

En milepæl for persondata

Baggrund: Sådan startede snakken i EU om persondata

Det nuværende EU-direktiv om persondatabeskyttelse blev taget i anvendelse i 1998. Derefter blev direktivet reguleret i de nationale lovgivninger, og Persondataloven trådte i kraft i Danmark i juli 2000.

Det er kun lidt, der er blevet ændret i loven, siden den blev implementeret. Men det er også en lov, der har levet et stille liv uden megen opmærksomhed. Det bliver formentlig helt anderledes med den nye Persondataforordning.

Ønsket om mere kontrol over egne data
I januar 2012 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til en persondatareform, som skulle tilgodese behovet for øget harmonisering af reglerne i EU. Der var flere årsager til dette ønske i EU:

  • man ønskede at understøtte det digitale indre marked
  • der var behov for at styrke de registreredes rettigheder, ved at give dem større kontrol over egne data i takt med den øgede informationsteknologi.

Kommissionens forslag gav anledning til en omfattende diskussion imellem Europa Parlamentet, de nationale regeringer og Kommissionen.

Der gik knap fire år, før der kunne opnås politisk enighed om en tekst – den blev gjort offentligt kendt i december 2015. Teksten blev endeligt vedtaget i april 2016 med en to-årig frist for implementering.

Forordningen bygger på velkendte principper. Det blev en mindre vidtgående en reform, end Kommissionen oprindeligt lagde op til. Men alligevel indeholder den en stribe væsentlige og nye elementer og skærpede regler.

Persondataforordning omtales som en milepæl i EU-Persondataretten.

Den danske Persondatalov er - sammen med EU-Persondatadirektivet - gældende ret indtil forordningen får virkning i maj 2018.

Komplicerede detaljer
Datatilsynet har lavet en vejledning til dataansvarlige for, hvad de bør forholde sig til allerede nu.
Det er ikke let stof - se bare selv her:

Datatilsynets anbefalinger af forberedelser forud for EU's databeskyttelesforordning

Ekstra fokus på it-sikkerhed 
Omfanget af trusler fra it-kriminelle går kun en vej. Op!

Version 2 (it-magasin) beskriver, hvordan GRPD kan betyde endnu større fortjenester til hackerne

Det er endnu en begrundelse for virksomheder og organisationer til at sørge for effektive awareness kampagner for medarbejdere, så alle lærer at have fokus på it-sikkerheden.

Tegnefilm

Humoristiske, skarpe tegnefilm øger medarbejdernes bevidsthed, fordi de genkender sig selv og kollegerne. Det er præcis dét, der virker.

Se andre demofilm om persondata

Kampagnen

Kampagnen byder på korte tegnefilm, quiz, plakater og andre kampagnematerialer, der skaber awareness. ‘Humor mod hacking’ er målrettet medarbejdere i alle typer organisationer. Få mere at vide om kampagnen