E-læring om bedre dataetik i jeres organisation

GDPR stiller krav om, at medarbejdere er opmærksomme på databeskyttelse og dataetik. 

Ifølge GDPR og Datatilsynet er awareness-træning vigtig. Det skal være sådan, at alle medarbejdere i jeres organisation forstår de lovgivningsmæssige krav og kender jeres organisations politikker og procedurer for databeskyttelse og dataetik.

Hvad er dataetik?
Forestil dig, at du arbejder med kundedata til en markedsføringskampagne. Har du virkelig brug for kundernes fulde fødselsdato, eller er det nok med fødselsåret? Og har du tjekket, om dine underleverandører har indsamlet data på en ansvarlig måde? Den slags spørgsmål er centrale i dataetik. De hjælper os med at tænke over, hvordan vi bruger data.


Dataetik
 handler om at tage ansvar. Det betyder, at vi ikke kun følger lovgivningen med hensyn til hvordan vi skal behandle data, men også at vi tænker over de etiske aspekter af vores datahåndtering de steder, hvor der ikke lige er nogen regler at følge.

Alle medarbejdere skal have et klart overblik over, hvilke data de arbejder med, og hvordan disse data skal håndteres. Det skal indarbejdes til at blive en del af jeres organisationskultur.

Hvorfor er dataetik vigtigt?

Med stigende mængder af data, der flyder gennem vores systemer, bliver det vigtigere end nogensinde at sikre, at vi håndterer disse data ansvarligt og etisk korrekt.

God dataetik skaber nemlig tillid og respekt hos kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Det beskytter mod misbrug af data og sikrer, at vi overholder reglerne. Desuden er dataetik en forudsætning for at opnå certificeringer som for eksempel Danmærket, hvilket kan være et konkurrenceparameter.

Derfor anses dataetik i dag som værende en afgørende del af moderne forretningspraksis.

Hvordan implementerer man dataetik i sin organisation?
Det handler om uddannelse og træning på alle niveauer. Nye medarbejdere skal også introduceres til jeres dataetiske politikker som en del af deres onboarding.

Det handler også om at oprette et forum, hvor både ledelse og medarbejdere deltager, og hvor etiske spørgsmål og dilemmaer løbende diskuteres. Dette sikrer, at alle er bevidste om deres ansvar.

Tag det første skridt mod bedre dataetik

Vores online e-læringskurser omdataetikog GDPR giver jeres medarbejdere den nødvendige forståelse til at kunne håndtere data ansvarligt og etisk korrekt. Fleksible kursusmoduler gør det muligt at tilpasse træningen til jeres travle arbejdsplaner.

Kelsa Medias nye e-læringskursus om dataetik giver medarbejderne indsigt i de potentielle virkninger og konsekvenser af vores databrug og viser, hvordan vi kan skabe tillid ved at handle dataetisk ansvarligt.

Medarbejderne får indsigt i:

  • Hvordan vi sikrer, at vores datadrevne løsninger er både retfærdige og ansvarlige
  • Principper for at arbejde dataetisk ansvarligt, inklusiv transparens og datasikkerhed
  • Vigtigheden af at have en politik for dataetik - og hvad den skal indeholde

Dataetik er mere og andet end GDPR. Det handler om at bruge data rigtigt og ansvarligt, selv når det ikke er lovbestemt. Det handler om datasikkerhed, og herunder skabe gennemsigtighed og undgå bias, diskrimination og forudindtagethed.

Ved at følge disse principper kan vi forklare og forsvare vores databrug samtidig med at vi sikrer, at vores løsninger er fair og tager hensyn til alle.

► Hør mere om vores nye e-læringskursus om dataetik: Kontakt Kelsa Media

► Lær mere om dataetik og de gældende regler hos Dataetisk Råd