EU persondata – på to minutter

Demoversion: 45 sekunders uddrag. [English version]

Efter to minutter med en enkel,  humoristisk og klar forklaring om, hvad GDPR handler om, sker det forunderlige: Medarbejderne sænker skuldrene og udbryder: “Nåh, er det sådan, det hænger sammen. Det er ikke så slemt et monster, som jeg troede. …”  NU forstår de, hvad GDPR i store træk handler om.

Sådan fortæller vores kunder, der bruger Filmen ‘Tjek på persondata – intro til GDPR’

GDPR – en stor mundfuld

I alle organisationer er EU persondataforordningen en stor mundfuld. Det er især HR og  it-folkene, der har haft travlt med klargøringen af nødvendige procedure- og system-ændringer.

Men alle medarbejdere påvirkes, så de er nødt til at vide, hvad det hele handler om. Hvad der kræves af dem og af organisationen.

Det er det, filmene om GDPR fra Kelsa Media sørger for. Kort og godt!

→ Filmene i fuld længde kan I få adgang til ved at kontakte Kelsa Media: info@kelsa.dk


Kort og godt om EU persondataforordningen med tegnefilm fra Kelsa Media GDPR for alle medarbejdere

Vi har nu tre film om persondata samlet i en pakke:

  • Intro til persondata og GDPR
  • Databrud og de 72 timer
  • Fem gyldne regler

Når man nævner EU persondataforordningen, er svaret ofte “Suk… det er så tørt og kedeligt!” Med tegnefilmene bliver alle de efterfølgende oplæg om persondata og GDPR meget lettere at forstå.


Tegnefilmene fortæller blandt andet om:

  • Hvad går EU persondataforordningen ud på, og kommer det os ved?
  • Er det vigtigt for medarbejderne?
  • Hvad kan der ske, hvis det går galt?
  • Hvad skal jeg selv gøre, hvis jeg kommer til at dele persondata med de forkerte?
  • Hvilke regler er de vigtigste at huske på i hverdagen?

Filmene kan bruges både internt til møder og som information til medarbejderen, som ved deres egen computer får de vigtigste pointer i GDPR præsenteret.

Filmene findes på dansk,  engelsk, tysk, fransk, norsk og svensk.

Tegnefilmen kan købes på to måder

Kort og godt om EU persondataforordningenSæraftaler for enkeltvisninger

Kontakt os, hvis I ønsker at bruge filmen hos jer til en introduktion om EU persondataforordningen på et enkeltstående møde.


Hvorfor har EU lavet persondataforordningen?

EU persondataforordningen kort og godt med tegnefilm fra Kelsa Media

GDPR handler både om pisk og gulerod

Her giver vi et overblik over, hvorfor og hvordan EU-parlamentet i flere år har arbejdet med at få fastlagt retningslinjer for beskyttelse af persondata for alle borgere.

Virksomheder, der ikke har tjek på persondata, kan risikere at få bøder.
Bødernes størrelser er den største sensation og læk af persondata kan give en bøde på op til 4 procent af virksomhedens globale årsomsætning.

Læs mere om EU persondataforordningen

Datatilsynets anbefalinger for forberedelser forud for EU’s databeskyttelesforordning


Kort og godt om EU persondataforordningen
med tegnefilm fra Kelsa Media

Flere tegnefilm om it

Vi tilbyder også humoristiske awareness film om it-sikkerhed. Filmene bruges i ministerier, store virksomheder og organisationer i Danmark i kampen mod it-kriminalitet.

Skæringsdato: 25. maj 2018
I hele EU har hr- og it-afdelingerne susende travlt. Inden 25. maj 2018 skulle alle organisationer skabe klarhed over dataflow og håndtering af persondata.

Filmene  og de øvrige materialer hjælper med til at løse kommunikationsopgaven sammen med vores quiz og artikler.

Videoserie

Virkningsfulde og humoristiske tegnefilm øger medarbejdernes bevidsthed. To-tre gange om året udkommer nye tegnefilm og anden information om aktuelle emner.

Se andre demofilm

Kampagnen

‘Humor mod hacking’-kampagnen er rettet mod medarbejdere og omfatter videoer, quizzer, reklamemateriale, kampagneindhold og vejledning.

Få mere at vide om kampagnen