Salgs- og leveringsbetingelser

Handelsbetingelser når du shopper hos www.humormodhacking.dk

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, udvalg, salg, service og leveringer fra Kelsa Media, også om ordregiveren foreskriver andre betingelser i sin ordre. Afvigelser er kun gældende ved skriftlige aftaler.
 
Generelle oplysninger om sælger
Kelsa Media
Vadestedet 6
8680 Ry
Danmark
info@kelsa.dk
Tlf: +45 2261 0041
CVR nr 2763 5202


Betaling
På www.humormodhacking.dk kan der betales med: Bankoverførsel.
 Der tages ikke gebyr ved betaling på www.humormodhacking.dk
Ophavsret, videreudnyttelse og royalty
Med betalingen har du købt brugsretten til Kelsa Medias produkt i en begrænset periode. Ophavsretten til film og tilknyttede illustrationer, som er en del af produktet, tilhører Kelsa Media. Således vil det også fremgå i hver enkelt film, at Kelsa Media har copyright.

 Fra leveringsdatoen har du købt brugsretten i en periode, som fremgår af ordren, til intern anvendelse af den pågældende videofilm for et aftalt antal it-brugere, der er ansat i organisationen.

 Du har ikke ret til at udnytte film og illustrationer på anden måde end nævnt ovenfor.
 Du har således ikke ret til at foretage ændringer i, udlåne eller videreoverdrage filmene til tredjemand, herunder til koncernforbundne selskaber.


Hvis tredjemand eller koncernforbundne organisationer skal bruge filmene, skal der indgås særskilt aftale med Kelsa Media herom.

I tilfælde af overtrædelse af denne bestemmelse er Kelsa Media berettiget til en bod på DKK 5.000 for hver overtrædelse, idet køber hæfter for organisationernes betaling i tilfælde af organisationernes eventuelle overtrædelse af denne bestemmelse.


Levering
Levering sker enten digitalt eller med med Post Danmark, hvor leveringstiden er mellem fire og otte hverdage. Vi leverer til hele verden. 
 

Fortrydelsesret – Hvis du fortryder dit køb
Du har 24 timers fortrydelsesret, når du handler på www.humormodhacking.dk. Det vil sige at fortrydelsesfristen udløber 24 timer efter det tidspunkt, du har betalt din vare.
 
Inden 24 timer skal du meddele os om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal sendes som mail til info@kelsa.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.
 

Returnering
Modtager du varer med posten, skal du sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest tre dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. 

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til cirka kr 30.
 

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. 
 
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må kigge på varen, men ikke tage den i egentlig brug, i dette tilfælde åbne pakken.
 
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling via konto overførsel.
 
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.
 
Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Kelsa Media
Vadestedet 6
8680 Ry
Danmark
 

Hvad skal jeg sende med tilbage?
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen (denne kan også vedhæftes i den mail, du sender til os på info@kelsa.dk).
 
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
 
Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
 
Når du handler på www.humormodhacking.dk har du 1 års reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
 
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
 

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere inden for 24 timer efter, at du har opdaget manglen ved varen. 
 
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger med Post Nord.
 
Varen sendes til:
Kelsa Media
Vadestedet 6
8680 Ry
Danmark
 
Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os. Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.
 
Det er ikke et krav, men det letter vores sagsbehandling, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.
 
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.
 
Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
 
Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)?
For at du kan indgå aftale med os på www.humormodhacking.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
 
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
 
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Kelsa Media og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
 
Webshop-administrator for Kelsa Media har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på www.humormodhacking.dk er webshop-administrator.
 
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
 
Oplysninger afgivet til www.humormodhacking.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
 
Som registreret hos Kelsa Media har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Kelsa Media via e-mail info@kelsa.dk.
 

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@kelsa.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
 
Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Telefon: (+45) 4171 5000
Email: kfst@kfst.dk
www.forbrug.dk

Garanti- og reklamationsret
Garanti- og reklamationsret: iflg. købeloven, jvf. lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003.