Kampagne forebygger hacking – plug and play

Når vi skal ændre vaner, sker det sjældent bare af sig selv. Sådan er det også med it-vaner. Det er derfor, vi har lavet kampagnen ‘Humor mod hacking’. Medarbejderne inspireres med et humoristisk, kreativt twist til at opbygge gode it-vaner til gavn for it-sikkerheden.


Image
Når medarbejdere klikker på de forkerte links eller narres til at udlevere penge, sker det ofte, fordi de er uopmærksomme et øjeblik eller fordi de mangler viden om, hvordan it-kriminalitet også kan ramme dem.

Kampagnen er effektiv, fleksibel og lige til at gå til

Se kampagnens indhold herunder. Indholdet kan skaleres og tilpasses, og kampagnen leveres klar til brug.

Humoristiske tegnefilm

En serie korte, humoristiske tegnefilm til at engagere medarbejdere på de nyeste it-sikkerhedsspørgsmål.

Tekster med indhold

Vi leverer oplæg til tekster og indhold til lancerings-kampagnen samt til den løbende kommunikation med medarbejderne.

Detaljeret kampagneplan

En omfattende kampagneplan sikrer en vellykket udrulning i organisationen over en længere periode

Quizzer, test og præmier

Spørgsmål, quiz-moduler og kampagnepriser til at teste og engagere medarbejderne.

Video interviews

Interviews med ledere og medarbejdere i organisationen styrker organisationens nye fælles front mod hackerne

Læringsmateriale

Formidling af videoer og artikler af eksperter på it-sikkerhed – på organisationens intranet eller via sociale medier

Forelæsninger og arrangementer

Tilrettelæggelse af forelæsninger og arrangementer om it-sikkerhed med eksperter og/eller ledelse

Dokumentation af kampagnens betydning

Spørgeskemaer til måling af kampagnens effekt

Hvad koster det?

Hver kampagne er skræddersyet til kundernes behov og budget, og prisen afhænger af en række faktorer som:

Kampagnen kan bruges i både små og store organisationer, og prisen beregnes som en grundpris plus en pris pr. bruger. Der tegnes typisk abonnement for et år eller to ad gangen.

Kontakt Kelsa Media for yderligere information og et tilbud.


Kampagnen virker!

Det viser erfaringerne i Hedeselskabet, DI, Realdania, Seges, DLG, Dansk Supermarked, Unifeeder, EUC Nord, UCL, UCSyd, Køge Kommune, Kulturministeriet og flere andre organisationer, som inden for det seneste år har brugt kampagnen 'Humor mod hacking' fra Kelsa Media.

Læs anmeldelser

Hurtigt i gang med kampagnen

Kampagnepakken indeholder alle de vigtige budskaber om it-sikkerhed, og vi kan tilbyde kort leveringstid, så I kan komme hurtigt i gang.

Kampagnen Humor mod hacking er produceret af Kelsa Media i samarbejde med it-sikkerhedsfolk fra nogle af ovennævnte organisationer.

En kampagne løber typisk over nogle måneder med et nyt tema hver anden eller tredie uge.

Temaerne er blandt andet CEO svindel, ransomware, phishing, adgangskoder, data-lagring, håndtering af fortrolige oplysninger og den nye EU-persondataforordning.

Image

Eksempel på kampagneplan

Uge 1

Mandag, Alle informeres: 

 • med alle-mail om at organisationen vil fokusere på it-sikkerhed i den kommende tid
 • Kort tekst om formålet med kampagnen lægges på intranettet
 • Kort videointerview eller statement
 • Ledelsens introduktion: hvorfor skal vi vide noget om it-sikkerhed og hacking?

Onsdag:

 • Første kampagnefilm annonceres på intranet og mail sammen med med kort tekst
 • Kampagnematerialer (roll-up, plakater) opsættes i organisationens lokaler

Uge 2

Mandag

 • Første kampagnequiz annonceres på intranet og mail sammen med reminder om første kampagnefilm

Uge 3

Pause – kampagnematerialer (roll-up, mm) fjernes

Uge 4 eller 5

Næste tema rulles derefter ud med en lignende procedure.

Image

Den tekniske platform

Kelsa Media har aftale med udbydere af LMS  (Learning Management System) , hvor film og andet materiale kan hostes.

Organisationen får værktøj til stor detaljeringsgrad for dokumentation, så der kan trackes på unikke brugere. På den måde kan man se, om der for eksempel skal iværksættes tiltag over for særlige grupper eller enkeltpersoner inden for organisationen.

Dokumentér at kampagnen virker med LMS

Mange organisationer har behov for at kunne dokumentere, at medarbejderne har gennemgået awareness træning. Derfor tilbyder vi, at ‘Humor mod hacking’ kampagnen integreres i et LMS-system, Learning Management System. Det kan være jeres eget LMS eller det LMS, vi tilbyder.

Med et LMS kan man blandt andet følge den enkelte medarbejders kursusdeltagelse, og det giver et unikt billede af medarbejdernes forståelse af emnet. Det betyder også, at man målrettet kan sætte ind overfor præcis de medarbejdere, som har brug for ekstra hjælp til at forstå, hvordan persondata skal håndteres og hvilken rolle, se selv spiller for organisations informationssikkerhed.

Kort sagt: LMS-dokumentation er et fantastisk værktøj, der medvirker til, at awarenesskampagnen bliver så effektiv, at også Datatilsynet og Rigsrevisionen bliver tilfredse, hvis de en dag banker på døren hos jer.

Måling af kampagnens effekt

Såfremt kampagnens effekt skal kunne måles og dens effekt sidenhen skal kunne dokumenteres, skal der inden kampagnen igangsættes tages beslutning om, hvorvidt medarbejderne skal gennemføre en test eller undersøgelse – eksempelvis:

1. Enkelt, elektronisk spørgeskema

Med 10–15 generelle spørgsmål om brugernes viden om it-sikkerhed og konkrete spørgsmål om brugernes viden om organisationens retningslinjer testes medarbejderens vidensniveau, inden kampagnen igangsættes. Efter kampagnens afslutning udfylder medarbejderen et tilsvarende spørgeskema.

Kelsa Media kan stå for dette i samarbejde med organisationen.

2. Større brugerundersøgelse

Ved hjælp af et professionelt analysebureau som for eksempel Jysk Analyse. 

En effektmåling kan gennemføres såvel kvalitativt som kvantitativt, men gennemføres typisk via kvantitative metoder, for eksempel webinterview eller telefoninterview. En effektmåling gennemføres typisk nogle uger efter kampagnen/aktiviteten har kørt, hvor man måler korttidseffekten. Hvis man i højere grad ønsker at måle langtidseffekten, kan man dog også gennemføre en effektmåling noget længere tid, efter at kampagnen/aktiviteten har fundet sted.

Ofte arbejder Jysk Analyse med såkaldte effekthierarkier. Fordelen ved denne metode er, at man kan få et mere detaljeret indblik i en aktivitets effekt. Effekten af en aktivitet viser sig netop ikke nødvendigvis i salgstal eller konkrete adfærdsændringer.

Dette betyder dog ikke, at en kommunikationsaktivitet ikke har effekt, men kan vise sig som øget opmærksom, kendskab, interesse, præference m.v. hos modtagerne. Der er forskellige modeller for effekthierarkier, man kan tage udgangspunkt i. De mest kendte effekthierarkimodeller er AIDA (Attention-Interest-Desire-Action) og DAGMAR.

Hvad måles i en effektmåling?

Her er eksempel på spørgsmål, der kan besvares, hvis effekten af en kampagne/aktivitet måles kvantitativt:

 • Hvor stor andel af målgruppen har bemærket kampagnen/aktiviteten?
 • Hvor mange har modtaget og læst nogle af kampagnematerialerne?
 • Har målgruppen lagt mærke til budskabet? Husker de afsenderen?
 • Hvordan vurderer de kampagnen/aktiviteterne? Synes de om ideen med kampagnen/aktiviteten?
 • Er kampagnen/aktiviteten relevant? Interessant?
 • I hvilken udstrækning har kampagnen/aktiviteten givet anledning til nogen holdnings- eller adfærdsændringer?
 • Har den givet anledning til, at man har talt med nogen om kampagnen?

‘Humor mod hacking’ kampagnen kan anvendes i alle former for virksomheder, institutioner, institutter, netværk og organisationer, men for nemheds skyld bruges kun udtrykket organisationen.

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne for mere information om awareness kampagnen 'Humor mod hacking'.

Kontakt